KARAR:1
               
Komite Başkan Yardımcısı Nizamettin AYDIN’ın vefatı dolayısıyla boşalan Komite Başkan Yardımcılığına  Erol ÇİÇEK seçilmiştir.11/06/2014.13

KARAR:2           
               
Tüketici Kanununun eski ve yeni halinin mukayeseli olarak karşılaştırdığımız ve ekte sunulan maddelerin üyelerimizin menfaatine olmadığı hususunda görüş birliği vardır. Bu sorun hakkında Odamız Yönetim Kurulumuzca çalışma yapılmasını arz ederiz.11/06/2014.13

KARAR:3
               
Meslek Grubu Üyelerimizin 18 Haziran 2014 Çarşamba Günü ziyaret edilmesine. 11/06/2014.13

KARAR:4           
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11/06/2014.13

KARAR:5          
               
Dilek ve temenniler dinlendi.11/06/2014.13

Haber Tarihi : 19/6/2014
Paylaş