KARAR:1
               
Meslek Komitemizce, Komitemiz faaliyetleriyle 2014 Yılı genel ekonomik durum ve 2015 Yılından beklentilerimiz görüşülmüştür.09.01.2015.19

KARAR:2   
                
Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret İl Memurlarınca, meslek grubumuzdaki bayilerin sattıkları elektrikli ürünlere yönelik enerji  etiketleri denetimleri yapıldığıyla ilgili bilgilendirme e-maili gönderilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.09.01.2015.19 

KARAR:3        
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.01.2015.19

KARAR:4        
               
Dilek ve temenniler dinlendi.09.01.2015.19

Haber Tarihi : 14/1/2015
Paylaş