KARAR:1
        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/1380 Esas sayı  ve 06/01/2015 tarihli  yazısı ile talep ettiği, yaklaşık  4 yıllık tecrübeye sahip matbaa basım ustasının 2014 Yılı itibariyle alabileceği  emsal ücretiyle ilgili hususu görüşüldü.

Dava  konusu, yaklaşık  4 yıllık tecrübeye sahip matbaa basım ustasının 2014 Yılı itibariyle alabileceği  emsal ücret,  işçi ile işveren arasında yapılan akde bağlı olarak değişmekte birlikte komitemizce yapılan araştırma neticesinde aylık  1.000,00-TL ile 1.500,00-TL (BinTürkLirası–BinbeşyüzTürkLirası) arasında  olabileceği tespit edilmiştir.10.02.2015.21

KARAR:2
                    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.02.2015.21

KARAR:3
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.10.02.2015.21

Haber Tarihi : 18/2/2015
Paylaş