KARAR: 1
Üye ziyaretleri konusunda Komite Üyeleri arasında görevlendirme yapılarak; hasta, yeni işyeri, başarılı üyeler vs. ziyaretleri yapılmasına.14.01.2010.10
KARAR: 2
Elektrik tasarruf cihazlarına ilişkin piyasada dolaşan haberler doğrultusunda
Elektrik Mühendisleri Odası'nın “Tasarruf Tacirleri” uyarısında elektrik tasarruf cihazlarına ilişkin rapor yazımız ekinde sunulmuş olup, Üyelerimizin bilgilenmesi açısından Odamız web sayfasında yayınlanması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.14.01.2010.10
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.01.2010.10
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.14.01.2010.10
Haber Tarihi : 20/1/2010
Paylaş