KARAR:1
      
Odamız Genel Sekreterliğince komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1134 Esas sayı  ve 27/03/2015 tarihli  yazısı ile talep ettiği, spor müdürü ve sorumlusu olarak (yaklaşık olarak 8 ay) görev yapan  birinin 26/07/2012-25/03/2013 tarihleri arasında dönemler halinde alabileceği ücretiyle ilgili hususu görüşüldü.
                   
Dava  konusu, spor müdürü ve sorumlusu olarak (yaklaşık olarak 8 ay) görev yapan  birinin 26/07/2012-25/03/2013 tarihleri arasında dönemler halinde alabileceği ücreti,  komitemizce yapılan araştırma neticesinde; İlimizdeki yerel medyada müdürlük ve bölüm sorumlusu gibi makam ve mevkiiler sembolik olmakla birlikte eğer işçi ile işveren arasında herhangi bir sözleşme yok ise, işverinin beyanın esas alınması gerektiği bunun da belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücreti olabileceği tespit edilmiştir.14.04.2015.23
                  
KARAR:2
                  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.04.2015.23

KARAR:3
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.14.04.2015.23

Haber Tarihi : 22/4/2015
Paylaş