KARAR:1
  
Yılmaz TEKEOĞLU’nun, Odamız Üyesi Mehmet YILMAZ –Yılmazlar Ticaret- Firmasından 7 yıl önce satın aldığı Led TV’nin arızalanması sonrasında yetkili servisince yedek parçasının bulunmadığından bahisle tamir edemedikleri ve yenisiyle de değiştirmediklerine dair 01/10/2015 tarihli şikayet dilekçesi görüşüldü.
            
Meslek Komitemiz şikâyet eden şahsın Adapazarı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na müracaat etmesi yönünde karar almıştır.14.11.2015.29

KARAR:2
  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.11.2015.29

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.14.11.2015.29

Haber Tarihi : 9/12/2015
Paylaş