KARAR: 1
Meslek Grubumuzun büyük alışveriş merkezleri ile olan rekabet şartları tartışıldı.11/03/2010.13
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 11/03/2010.13
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 11/03/2010.13
Haber Tarihi : 11/3/2010
Paylaş