KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 21/02/2017 tarih ve 2016/448 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2016 yılı temmuz ayı itibariyle montaj bölümü sorumlusu olarak çalışan bir kişinin alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine. 13.04.2017/48

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.04.2017/48

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.04.2017/48
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş