KARAR:1 
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumatın hasıl olduğuna.13.07.2017/51

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.07.2017/51

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.07.2017/51
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş