KARAR:1

Sakarya Üniversitesi ile SATSO 10. Meslek Komitesi arasında yapılan eğitim seminerleri protokol takvimi aşağıdaki gibidir. Eğitim seminerlerinin, Odamız bünyesinde gerçekleşeceğinden salon tahsisine, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği ve Sakarya Elektrikçiler Derneğine bir yazı ile bildirilip, davet edilerek, meslek grubu üyelerimize de e-posta ve sms ile duyurularak  gerçekleştirilmesine ve seminerlerle ilgili oluşabilecek masrafların Odamız bütçesinden karşılanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14.09.2018/06

Seminer Adı / Konuşmacı / Tarih / Yer

Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri / Prof. Dr. Mehmet BAYRAK / 12.10.2018 / SATSO

Elektrik Enerji Sistemlerinde Koruma Röleleri / Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN / 14.11.2018 / SAÜ

Güç Elektroniğinde Sürücüler / Doç. Dr. İrfan YAZICI / 05.12.2018 / SATSO

Aydınlatma Tekniği / Doç. Dr. Cenk YAVUZ / 16. 01.2019 / SATSO

(Genel/LEDli Aydınlatma ve Sürücü Seçimleri)

Yenilenebilir Enerji Sistemleri / Prof. Dr. Mehmet BAYRAK / 27.02.2019 / SATSO

(Rüzgar ve Güneş Enerjisi Dönüşüm Sistemleri)

Elektrik Enerji Verimliliği  / Prof. Dr. Ertan YANIKOĞLU / 20.03.2019 / SATSO

Büyük Güçlü Makinelerde Verimlilik / Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TURAN / 10.04.2019 / SATSO

Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş