KARAR:1
27.02.2019 Çarşamba günü Odamızda Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri) konulu Prof. Dr. Mehmet BAYRAK’IN üyelerimize yönelik vereceği seminer konuşulup, değerlendirildi. Odamız bünyesinde gerçekleşeceğinden salon tahsisine, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği ve Sakarya Elektrikçiler Derneğine bir yazı ile bildirilip, davet edilerek, meslek grubu üyelerimize de e-posta ve sms ile duyurularak gerçekleştirilmesine, seminerle ilgili yerel basında haber yapılmasına ve oluşabilecek masrafların Odamız bütçesinden karşılanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 14.02.2019/12

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.02.2019/12

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.14.02.2019/12

Haber Tarihi : 25/2/2019
Paylaş