Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Elektrik Elektronik ve Elektromekanik Meslek Komitesi (10. Meslek Komitesi) ile Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesindeki seminerler devam ediyor.

SATSO  Meclis Salonu’nda 10. Meslek Komitesi Başkanı Erol Demiralay'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Prof. Dr. Ertan Yanıkoğlu "Elektrik  Enerji  Verimliliği " konusunu anlattı.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü Başkanı Yanıkoğlu Elektrik enerji verimliliğinin önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“1970’lerin ortasından itibaren batı ülkelerinde büyüme yavaşlaması, enerji tüketiminin gelecek on yıllarda bugünkünün birkaç katı olması beklentisi, kaynaklara erişimin zorluğu,   enerji ürünlerinin maliyetlerindeki yükseliş,  enerjinin daha tehlikeli çeşitlerinin kullanımının riskleri, enerji yatırımlarının maliyetlerinde ki artış, birincil enerji kaynaklarında  özellikle de petrolde son yıllarda görülen   kullanım artışları  dünya  ikliminde beklenmeyen değişimler oluşturmuştur.  Bütün bu gelişmeler karşısında enerji kullanımına ilişkin yeni stratejiler oluşturmak kaçınılmaz hale gelmiştir.  Türkiye’de enerji verimliliği çalışmalarının başlamasının ilk nedeni olarak yeni enerji yatırımları için son 20-25 yılda ithal kaynaklara ve fosil yakıtlara başvurulması dolayısıyla dışa bağımlılığın ve hem de karbondioksit salınımının artması gelmektedir.  Çare olarak düşünülen yenilenebilir kaynaklar temiz olsa da bu çevrimde enerji üretim araç ve gereçlerinin ithal olması dışa bağımlılığı daha da arttırmıştır.  Oysa iletim/dağıtım ve kullanımdaki kayıpların azaltılması ile ilave bir enerji kaynağına gerek duyulmadan oluşacak ek talebi karşılayabiliriz.  Bu yüzden ilave enerjinin yerli ve bedava olan Enerji verimliliği ile karşılanması önem kazanmaktadır.

Enerji verimliliğiyle ilgili stratejinin en önemli basamaklarından birisi enerji tasarrufudur.  Enerji tasarrufu, basit kısıntı tedbirleri olarak algılanıyor ise de, aslında çok daha geniş bir tedbirler dizisini içermektedir.  Halk arasında genellikle “iki lambadan birini kapatılması olarak “   enerjinin az kullanılması  şeklinde algılanmakta olan  enerji tasarrufu aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi ile tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden enerji ihtiyacının en aza indirilmesidir.  Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, enerji açısından iki temel göstergeyle izlenebilir. Bunlardan biri kişi başına enerji tüketimidir, diğeri ise  Enerji yoğunluğu dur. Kişi başına enerji tüketiminin yüksek olması, hem ülkedeki ekonomik faaliyetlerin canlılığını, hem de refah düzeyinin yüksekliğini gösterir.  Enerji yoğunluğunun düşüklüğü ise, aynı miktar enerjiyle daha çok katma değer üretilmesini simgeler.  Enerji verimliliği çalışmaları, binalarda, aydınlatma gereçlerinde, sanayi de, ulaşımda olmak üzere tüm hayatımıza hakim olan tüm enerji harcama aşamalarında yürütülmesi gerekli bir tasarruf kavramı haline gelmiştir. Bu çerçevede yeni santraller kurmak yerine enerji verimliliği ile kaybolan enerjimiz bize temiz bir çevre ve ekonomik rahatlık sağlayacaktır.  Enerji verimliliği konusunda insanımızı aydınlatmak ve toplumda farkındalık yaratmak için yerel yönetimlere çok görev düşmektedir.”

 

Haber Tarihi : 22/3/2019
Haber Medya
Paylaş