KARAR: 1
Komite havale edilen Aktif Deterjan ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin 30/03/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Görüşü alınan Komite üyesi Yunus BEKİRCAN ‘ın konuyla  ilgili hazırlamış olduğu aylık tüketim enerji tablosu ile tahsilata ilişkin tablolar incelendi.Tahsilat tablosunun söz konusu şirketin göndermiş olduğu elektrik faturalarının son ödeme tarihinden aksatılarak ve parçalı ödendiği görülmüştür.
Yunus BEKİRCAN  “Satıcı ve tüketici arasında elektirk satışına ilişkin Müşteri İlişkileri Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre gönderilen elektrik faturalarının en geç on gün içinde ödenmesi gerekmekte olup ödenmediği taktirde on gün içinde ihtarname bırakıldığı ihtarname süresi dolduğunda da enerjisinin kesildiği Müşteri İlişkileri Yönetmeliğinde yer almaktadır. SEDAŞ ‘ın  tahsilat konusunda adı geçen  yönetmelikten farklı bir uygulama yapamayacağı yönetmeliğe göre hareket edildiğini”  belirtti.
KARAR: 2
TOBB'ince  Odamıza gönderilen  komite kararımıza istinaden EPDK'nın cevap olarak gönderdiği 29/03/2011 tarihli yazısı görüşüldü.
EPDK'nın yazısına karşılık  yapılan değerlendirmede  Sanayicilerimizin ve tüketicilerimizin enerji  satış sözleşmeleri yaparken kuralların ve yönetmeliklerin değişebileceğini göz önünde bulundurarak dağıtım şirketleri ve özel üreticilerle enerji antlaşmalarını yapmaları gerekmekte olduğu görüşüne varıldı.

 

Haber Tarihi : 2/5/2011
Paylaş