KARAR:1
Meslek grubumu üyelerimizden Bülent ÖZDOĞAN, ilimizdeki kitapçıların son günlerde İlköğretim Okullarında kaynak (yardımcı) kitap kullanımıyla ilgili olarak yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Komitemize bilgilendirmelerde bulunmuştur.12.10.2011.33

KARAR:2
Milli Eğitim Müfettişlerince özellikle son günlerde İlimiz Merkezindeki İlköğretim Okulu Müdürlüklerinde yaptıkları teftişler neticesi kaynak (yardımcı) kitap kullanımıyla ilgili olarak Bakanlık talimatlarını farklı yorumlayıp gerek öğrenciler ile öğretmenleri ve özellikle de kitapçıların işlerini engelleyerek sektörü zarara uğratmaktadırlar.
                    
Sözkonusu mağduriyetin engellenmesi açısından ve taleplerimizin ilk ağızdan yetkililerine anlatmak için Meslek Komite Üyelerimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımızın katılımlarıyla İl Milli Eğitim Müdürü ile İl  Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ziyaret etmek için Genel Sekreterlikçe randevu alınması teklifimizin Yönetim Kulumuza arzına.14.10.2011.33

KARAR:3
Meslek grubumuzdaki kayıt dışı ile mücadele etmek için Merkez
Belediyelerinden gelen yazı ve eki listeler incelendi.
                       
Meslek Komite Başkan Yardımcısı Emre SERDAR ile Komite Üyemiz Hakan COŞAR'dan oluşan bir alt komisyon oluşturulmasına. 12.10.2011.33

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.10.2011.33

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.12.10.2011.33

Haber Tarihi : 26/10/2011
Paylaş