KARAR:1
Erenler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün çeşitli malzemelerin  rayiç
bedellerinin tespitini Odamızdan talep eden 08.05.2012 tarih ve 1779 sayılı  yazısı görüşüldü.

Malzemeler meslek grubumuzla ilgili olmadığından, malzemelerin  rayiç bedellerinin tespitinin ilgili meslek komitelerince yapılmasına.10.05.2012.37 

KARAR:2
Meslek Komitemizden, Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Tem. Tic. ve
San. Ltd. Şti'nin 04/05/2012 tarihli  dilekçesi ekinde sunulan Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti'nin, Mefa İnşaat İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlediği 04/05/2012 tarihli ve A-272615 nolu fatura muhteviyatı elektrik malzemelerinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanması  talep edilmiştir.

Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, sözkonusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.10.05.2012.37

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.05.2012.37

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.10.05.2012.37          

Haber Tarihi : 17/5/2012
Paylaş