KARAR:1

Derya   Büro   Malzemeleri   San. ve  Tic. A.Ş.'nin,   elektrik   kesintileriyle   ilgili 
27/08/2012 tarihli şikayet dilekçesi görüşüldü. Sözkonusu bölgede elektrik kesintileri ve enerji kalitesizliği sorunlarına üyelerimizden gelen 17/10/2011 tarihli toplu şikayetler SEDAŞ'a iletilmişti. SEDAŞ da, Odamızın müracaatını dikkate alarak bölgede yapılması gerekli düzenlemeler için projeler hazırlayıp bölgeye ait dağıtım şebekesi yapımını yatırım programına alarak  montaj çalışmalarına başlamıştır. Ancak bu çalışmalar sırasında mevcut şebeke yenilendiğinden enerji kesintileri zorunlu olarak yapılmaktadır. Çalışmalar esnasında planlanan elektrik kesintilerinin bölgedeki işletmelere sözlü veya yazılı olarak bildirilmediği, diğer üyelerimizden de şikayet olarak bildirilmektedir. SEDAŞ'a yazı yazılarak yatırım programına alınmış çalışmaların hızlandırılması ve planlı kesintilerin üyelere “temiz, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi” sağlamak yükümlülüğünün bildirilmesi ve talep sahibi firmaya da konuyla ilgili yazı ile bilgi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.09.2012.41    

KARAR:2

SEDAŞ  Hukuk  Müşavirliği'nin,  kayıp-kaçak  bedelleri   hakkındaki  16/08/2012
tarih ve 11179 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. SEDAŞ cevabi yazısında “Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği”ne uyarak  eylemlerini yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir. SEDAŞ mahkeme kararıyla kayıp-kaçak bedellerinin iade edilmesine karşı iptal davaları açtıklarını belirtmiştir. SEDAŞ'ın kayıp-kaçak bedellerinin mahkeme kararı olmasına rağmen ödenip ödenmediği hususu cevabi yazılarından anlaşılamamaktadır. Konunun Yönetim Kurulumuza arzına.13.09.2012.41        

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.09.2012.41

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.13.09.2012.41 

Haber Tarihi : 27/9/2012
Paylaş