KARAR:1        
      
Teknosa şirketinin son günlerde televizyonlarda yayınlanan ve geleneksel bayi
yapısını hedef alan, küçük düşürücü ve karalayıcı  reklam yayınının durdurulması için gerekli işlemlerin yapılması hususunda, Odamız Ticaret Servisince, üst kuruluşumuz TOBB, RTÜK, Rekabet Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu nezdinde yazılı olarak girişimde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 13.12.2012.46       

KARAR:2                  
      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.12.2012.46
           
KARAR:3                  
                  
Dilek ve temenniler dinlendi.13.12.2012.46

Haber Tarihi : 19/12/2012
Paylaş