Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde elde ettiği gelirleri, stratejik hedeflerine ulaşmak, üyelerine sunmuş olduğu hizmet kalitesini yükseltmek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kullanmayı, Oda bütçesinin gelir ve gider dengesini kontrol altında tutmayı taahhüt eder.

Odamız mali politikası, genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde;

o Güvenilir,
o Şeffaf,
o Hesap verebilir,
o İlgili mevzuatlara uyan,
o Mali denetim mekanizmalarına tabi

olmayı ilke edinmiştir.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.08.2020 tarih ve 126/11 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.


SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ POLİTİKASI  
 
Tüm mal ve hizmetlerin finansal kaynak planlamasına uygun olarak, verimli ve karlı şekilde satın almasını gerçekleştirmek mevcut ve potansiyel tedarikçiler ile karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.  
 
Satın alma amacımıza uygun olarak üyemiz olan tedarikçiler öncelikli olmak üzere, tedarik alternatiflerin tümünü değerlendirir.  
 
Satın alma süreci ile ilgili olarak gerektiğinde konusunda uzman Oda üyelerinden oluşan satın alma komisyonları kurar, bilirkişi atar. 
 
Tedarikçiler ile iş birliklerinde, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştirir.  
 
Sektördeki gelişimine, itibarına önem veren çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih eder.
  
Kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmaya önem veren, çözüm odaklı yaklaşımı benimsemiş, çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurar.