Mehmet Mustafa KULAKSIZ
Meslek Komite Başkanı
Erol ÇİÇEK
Meslek Komite Başkan Yardımcısı
Ömer ARSLAN
Meslek Komite Üyesi
Bünyamin MÜFTÜOĞLU
Meslek Komite Üyesi
Selami FAZLIOĞLU
Meslek Komite Üyesi
Komite Kararları